Shop
Algemene Voorwaarden B2Run Nederland
Het is niet superspannend, maar wel belangrijk te lezen onder welke voorwaarden je meedoet.

ALGEMENE VOORWAARDEN B2RUN NEDERLAND
Algemeen
B2Run is geen wedstrijd. Het doel van B2Run is om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl en de gezondheid en samenwerking binnen een bedrijf door het (helpen) creëren van een leuke en actieve bedrijfscultuur. Deze gedachte dragen wij tijdens het evenement uit. Deelnemers aan het evenement gaan bij inschrijving akkoord met onderstaande voorwaarden. De organisatie kan beslissen om deelnemers te weigeren of te verwijderen van het evenement als de voorwaarden worden geschonden en/of de veiligheid van andere deelnemers in gevaar komt. Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto's en video's gemaakt tijdens het evenement.

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Evenement: Een te organiseren editie van B2Run op enig moment op enige locatie.
Deelnemer: Persoon die namens een bedrijf is ingeschreven voor deelname aan een B2Run evenement.
Team: Groep deelnemers die namens een bedrijf is ingeschreven voor deelname aan een B2Run evenement.
Teamcaptain: Medewerker van een (ingeschreven) bedrijf, die alle zaken met betrekking tot de deelname aan B2Run regelt en coördineert.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen organisator en bedrijf voor deelname aan een B2Run evenement.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deelname is alleen mogelijk vanuit bedrijven, gemeenten, instellingen en dergelijke organisaties (werkgevers). Van ZZP'er tot beursgenoteerd, maar wel altijd vanuit een werkgever.
2.2 Topsporters kunnen meedoen, maar zijn uitgesloten van deelname in de prijscategorieën. Sporters die in de afgelopen 2 jaar lid zijn geweest van een bondsteam zijn op het gebied van midden- en lange afstand lopen, duathlon en triatlon zijn ook uitgesloten van deelname in deze categorieën, zoals snelste baas of snelste stagiair.
2.3 De Teamcaptain zorgt er voor dat alle deelnemers van een team bekend zijn met de geldende regels.
2.4 Het is voor een team toegestaan om deelnemers aan het team toe te voegen die niet werkzaam zijn binnen het bedrijf, zoals familie of zakenrelaties.
2.5 Het gebruik en/of meenemen van fietsen, rolstoelen of kinderwagens tijdens het hardlopen is niet toegestaan.

Artikel 3 Inschrijving
3.1 Namens elk team dient er een contactpersoon te worden aangemeld. Deze persoon functioneert als Teamcaptain en daarmee als contactpersoon tussen team en organisatie. De Teamcaptain zorgt dat alle relevante informatie onder teamleden wordt verspreid. De Teamcaptain gaat bij aanmelding zowel voor zichzelf als voor het aangemelde team akkoord met de algemene voorwaarden. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle verplichtingen die voortkomen uit de aanmelding voor een B2Run evenement.
3.2 Voordat een deelnemer zich kan inschrijven in een team, moet deze persoon door de Teamcaptain geregistreerd worden met een geldig e-mail adres.
3.3 Bij aanmelding dienen de noodzakelijke gegevens te worden verstrekt om de inschrijving af te ronden.
3.4 Na aanmelding dienen de gegevens van alle teamleden te worden ingevoerd. De Teamcaptain krijgt daartoe een persoonlijke login.
3.5 Inschrijven voor een B2Run evenement kan tot op de dag van het evenement zelf, indien er op dat moment nog startplekken over zijn. Inschrijven via de website kan tot twee weken voorafgaand aan het evenement. Dan kunnen deelnamebescheiden nog vooraf worden afgehaald. Indien in de laatste twee weken voor het evenement wordt ingeschreven, kan afhalen geschieden bij de Welkomstbalie.
3.6 Een team dat eenmaal is ingeschreven, kan niet meer uitgeschreven worden. De deelnamekosten worden dan ook niet gerestitueerd.
3.7 Indien een deelnemer om medische redenen niet kan deelnemen aan een B2Run evenement, dient er een doktersverklaring voor te worden afgegeven aan de organisatie. Alleen dan kunnen de inschrijfkosten voor deze deelnemer worden gerestitueerd. Ook bestaat de mogelijkheid om deze deelnemer te laten vervangen door een andere deelnemer. Ook deze vervanger dient uiteraard te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
3.8 Een bedrijf is vrij om een deelname limiet te stellen voor het eigen bedrijfsteam. Een wettelijk recht op deelname bestaat niet.

Artikel 4: Betaling
4.1 De deelnemersbijdragen worden door de organisatie door middel van een factuur in rekening gebracht bij de deelnemende teams. Deze factuur dient binnen de gestelde termijn betaald te worden. Betaling kan door middel van internetbankieren of creditcardbetaling. Bij registratie wordt er toestemming gegeven voor de betaling en wordt de rekening in PDF toegestuurd.

Artikel 5: Gegevens
5.1 Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om de identiteit van de deelnemers vast te stellen. Gegevens die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld: naam, adres en geboortedatum.
5.2 De gegevens die door de Teamcaptain worden doorgegeven worden opgeslagen en gebruikt voor het administratieve proces rondom inschrijving. Bij inschrijving gaat de deelnemer hiermee akkoord.
5.3 Foto's, video's en interviews die gemaakt zijn tijdens een B2Run evenement kunnen zonder toestemming gebruikt worden voor PR, reclame, persberichten en commerciële doeleinden. Dit kan gedaan worden door zowel de organisatie als de partners van de organisatie.
5.4 De gegevens zoals vastgesteld in 5.1 worden opgeslagen in een database. Deze database wordt gedeeld met een commerciële partij die zorgt voor de deelnemersvideo's. Bij registratie verklaart de deelnemer hiermee akkoord te gaan. De deelnemer verklaart hierbij niet dat hij/zij de video ook wil kopen.
5.5 De gegevens uit de database worden gebruikt voor het versturen van de B2Run nieuwsbrief. Deelnemers schrijven zich bij registratie automatisch in voor de nieuwsbrief. Uitschrijven voor deze nieuwbrief is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@b2run.nl
5.6 De gegevens zoals vastgesteld in 5.1 worden gebruikt voor organisatorische doeleinden. In het bijzonder voor de tijdregistratie, de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op de website van de organisatie en derden. Deelnemers gaan bij registratie akkoord met het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.
5.7 De naam, voornaam, geslacht, teamnaam, startnummer en resultaat van de deelnemers worden gebruikt voor publicatie van de startlijsten en uitslagen op de verschillende kanalen (programmaboekje, sociale media, uitslagenboekje, website en nieuwsbrief van de organisatie en de derden zoals beschreven in 5.6). Deelnemers gaan bij registratie akkoord met de publicatie hiervan.
5.8 De gegevens zoals beschreven in 5.1 worden intern opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor marktonderzoek van de organisatie. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de opslag van deze gegevens en het gebruik hiervan voor marktonderzoek van de organisatie.
5.9 Bedrijven (en deelnemers die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief) ontvangen alle event-gerelateerde informatie via de nieuwsbrief. Door zich te registreren gaat de teamcaptain akkoord met de opslag van het opgegeven e-mailadres en het gebruik hiervan voor het versturen van de nieuwsbrief. Alle deelnemers kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 6: Tijdwaarneming
Er wordt tijdens B2Run geen individuele tijdwaarneming opgenomen.

Artikel 7: Prijsuitreiking / Deelname Categorieën
7.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers of teams te schrappen uit de uitslagen.
7.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om bewijs op te vragen bij de bedrijven van de deelnemers die het klassement van een categorie winnen.
7.3 De winnaar in de categorie ''Fitste bedrijf'' wordt voorafgaand aan het evenement bepaald nadat de online inschrijfdatum is verstreken. Het bedrijf met de meeste inschrijvingen is de winnaar in deze categorie. Inschrijvingen na het verstrekken van deadline voor inschrijvingen en op de dag van het evenement tellen niet mee in deze categorie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Deelname aan een B2Run evenement is geheel op eigen risico.
8.2 Het meebrengen van persoonlijke eigendommen of waardevolle spullen naar een B2Run evenement is geheel op eigen risico. De organisatie adviseert u dit soort spullen niet mee te nemen.
8.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of diefstal tijdens een B2Run evenement.

Artikel 9: Overige
9.1 In gevallen waarin het deelnemers reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
9.2 Indien 1 of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden wel van toepassing.